NAUKAPrzykładowe pytania z odpowiedziami zawarte w testach, na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy.


Komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 524, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne modą być wszystkie lub dwa lub jedno. Zaznacza się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25 min.
Nauka pozwala na zapoznanie się z przykładowymi 524 pytaniami na kat.B. Pytania wyświetlane są w kolejności od 1 do 524. Przy każdym pytaniu mamy możliwość sprawdzenia czy zaznaczona przez nas odpowiedź jest prawidłowa. Możemy też wybrać dowolne pytanie z pośród całej bazy oraz rozpocząć naukię od dowolnego pytania.