ZADANIA

EGZAMINACYJNE kat.B

Plac manewrowy

1.Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
Kryteria:
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane, losowo elementy z nastepujących:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dzwiękowego,
f) działanie swiateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie swiateł mijania,
h) działanie swiateł drogowych,
i) działanie swiateł hamowania "STOP",
j) działanie swiateł cofania,
k) działanie swiateł kierunkowskazów,
l) działanie swiateł awaryjnych,
m) działanie swiateł przeciwmgłowych tylnych.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrzadów lub wskazników sprawdza sie poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł o których mowa w lit. i lub j osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.


2) własciwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie sie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny byc ustawione blisko za głową na wysokości głowy,


Budowa ślinika i światła pojazdu Renault Clio III


2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.
Kryteria:
1) pozycja początkowa pojazdu na kopercie
2) upewnienie sie o możliwosci jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu.
3) płynne ruszenie
a) opuszczenie dzwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzegła, zwiększenie obrotów silnika
4) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczajace zewnętrzne krawędzie stanowisk, (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
6) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,
7) zatrzymanie pojazdu wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,


Plac manewrowy, jazda po łuku
 


3.Ruszanie do przodu na
wzniesieniu
Kryteria :
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.


Ruszanie do przodu na wzniesieniu